El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina a favor de la retroactivitat total en la devolució de les clàusules sòl als consumidors afectats.
11 / January / 2017

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina a favor de la retroactivitat total en la devolució de les clàusules sòl als consumidors afectats.

Malgrat el Tribunal Suprem en la seva Sentència nº 241/2013, de data 9 de maig de 2013, amb subjecció al principi de seguretat jurídica, va limitar la seva eficàcia temporal i retroactivitat a partir de la data de la mateixa, el TJUE donada la naturalesa i importància de l’interès públic que constitueix la protecció dels consumidors -els quals es troben en una situació d’inferioritat en relació amb els professionals- acorda que la devolució dels interessos abonats pels consumidors en virtut de la indicada clàusula sòl s’haurà de produir des de l’inici de la relació creditícia.