El Tribunal Suprem obre la porta a reclamar les despeses que han estat abonades pels consumidors en concepte d’hipoteca.
11 / January / 2017

El Tribunal Suprem en la seva Sentència nº 705/2015, de 23 de desembre, dictamina que les clàusules de les escriptures de préstec hipotecari que imposen als consumidors el pagament de determinades despeses és nul·la per abusiva, obrint així la possibilitat dels consumidors de reclamar la devolució de les despeses de notaria, gestoria i el que s’ha pagat en concepte de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics documentats en relació al préstec hipotecari.