Asessorament preventiu

  • Servei Personalitzat, APROP
    Per avançar-nos als problemes cal tenir un assessorament personalitzat, preventiu i continuat, que mitjançant el programa APROP oferim a les empreses i persones físiques.
    Podem oferir-te un contracte d’assessorament continuat, a la mida de les teves necessitats i possibilitats. Això et permetrà disposar del nostre assessorament sempre que el necessitis i d’uns preus molt especials en cas de litigi.
  • Servei Comunitari COMÚNITAS
    Per donar resposta als greus problemes jurídics que l’actual situació econòmica està causant a les comunitats de propietaris, mitjançant el programa COMÚNITAS, oferim un sistema de reclamació d’impagats realment avantatjós per a les comunitats, a un preu ben competitiu, que, a més, els permetrà gaudir d’importants descomptes en els serveis, no inclusos en contracte de prestació de serveis.