Dret civil

  • Arrendaments urbans i rurals.
  • Dret Immobiliari.
  • Comunitats de propietaris.
  • Testaments, herències i successions.
  • Reclamacions per causa d’accidents de trànsit.
  • Reclamacions per responsabilitat contractual o extra contractual.
  • Reclamació per deutes i impagaments.