Dret concursal

  • Anàlisi de la viabilitat de l’empresa davant situacions d’insolvència.
  • Assessorament en matèria de refinanciació bancària i programes de reflotament empresarial.
  • Expedients preconcursals per a la protecció de l’empresa.
  • Oposició a demandes de concurs necessari, formulades de contrari.
  • Presentació i tramitació de demandes de Concurs voluntari de Creditors.
  • Defensa d’administradors societaris en cas d’acusació de culpabilitat concursal.
  • Assessorament i defensa davant procediments concursals en els quals es tinguin drets de crèdit pendent de cobrar.
  • Adquisicions i vendes d’empreses.