Dret tributari i fiscal

  • Assessorament en matèria tributaria.
  • Planificació fiscal d’empresa i/o persona física.
  • Expedients de gestió tributaria.
  • Expedients d’inspecció tributaria.
  • Tramitació d’exempcions fiscals.