Dret mercantil

  • Constitució de societats mercantils.
  • Modificació i adaptació d’estatuts i pactes entre socis.
  • Fusions i escissions de societats.
  • Redacció i supervisió de contractes mercantils.
  • Assessorament a les Societats cooperatives.
  • Assessorament en matèria de dret comptable.
  • Portança, al nostre despatx, de la comptabilitat empresarial, de qualsevol tipus.