Dret penal

  • Formulació de denúncies.
  • Redacció, presentació i seguiment de querelles criminals.
  • Defensa o acusació en judicis ràpids.
  • Defensa o acusació en judicis penals de qualsevol tipologia.
  • Assistència al detingut.
  • Dret penitenciari.